doświadczenie

doświadczenie

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]