dyskusja habilitacyjna

dyskusja habilitacyjna

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.06.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.06.1924

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925