dyskusje filozoficzne

dyskusje filozoficzne

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919