dzieła Szumana

dzieła Szumana

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 08.06.1943

List od Stefana Szumana z bd-4

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

List od Stefana Szumana z 03.03.1942