Étienne Souriau

Étienne Souriau

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Ireny Krońskiej z b.d (1)

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.04.1969