formalności

formalności

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List od Stefana Świeżawskiego z 03.08.1965

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.02.1969

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965