Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952