Grażyna Szuman

Grażyna Szuman

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

Kartka pocztowa od Zofii Szuman z bd-3

List od Stefana Szumana z 12.12.1941