Instytut Filozofii i Socjologii

Instytut Filozofii i Socjologii

List do Polskiej Akademii Nauk z 07.03.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01.1961

List od Adama Schaffa z 12.06.1962

List od Jerzego Rudzkiego z 13.01.1965

List do Polskiej Akademii Nauk z 18.01.1965