istota

istota

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970