Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.08.1952

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952