/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

Komitet Redakcyjny B.K.F.                                 n                                Kraków, 21.VI.52 r.
Dział: Filozofia niemiecka
Kraków, prof. R. Ingarden
 n          L 29/52

 

Do Komitetu Redakcyjny Biblioteki Klasyków Filozofii
Warszawa, Nowy Świat, 35 m. 4 a.

 

Wielce Szanowna Pani.
   n     Potwierdzając odbiór listu z dn. 20.b.m. L.dz.157/BKF/52 donoszę uprzejmie, co następuje:

Dziękuje uprzejmie za załatwienie szeregu spraw, z którymi ostatnio zwracałem się do Komitetu Reakcyjnego.
1. Dziękuję za załatwienie sprawy honorarium dla Dr Gałeckiego. Co do tłumaczenia, to jeszcze będę musiał z Panią o tym pomówić. Herder jest istotnie trudny do tłumaczenia i ma całkiem swoiste trudności.
2. Cieszę się również bardzo za wydanie polecenia wypłaty honorarium p. Dr Suchorzewskiej. Choruje ona obecnie na zapalenie stawów i ma jechać się leczyć, więc ta suma bardzo jej się przyda. Natomiast bardzo zaniepokoiła mię prośba Pani, bym przysłał egzemplarz „poprawiony” tłumaczenia Prolegomenów. I że u Pani są tylko dwa egzemplarze dwa egzemplarze 1-ej redakcji. Przecież osobiście przywiozłem ten egzemplarz poprawiony – wpisane poprawki na maszynie w interlinii – i doręczyłem go Pani w biurze. Przypuszczam, że musi leżeć razem z innymi papierami. Kontrolowałem zaraz po otrzymaniu Pani listu, czy przypadkiem u mnie nie leży, ale mam tylko jeden egzemplarz czysty, tzn. bez poprawek moich, który mogę przywiźć ze sobą na posiedzenie 1.VII. Byłaby to wielka klęska dla mnie, gdyby poprawiony przeze mnie egzemplarz zaginął, bo musiałbym chyba całą robotę drugi r az robić. Ale może tak źlenie będzie. W każdym r azie proszę o odwrotną wiadomość, czy egzemplarz przeze mnie doręczony, znalazł się.
3. Krótkie posłowie do Uzasadnienia Metafizyki Moralności napisałem i przesyłam je w załączeniu, nie wysyłałem uprzednio, bo myślałem, że zabiorę ze sobą na posiedzenie. Honorarium w kwocie 550 zł otrzymałem z podziękowaniem.
4. Chętnie pomogę przy wykończeniu Bestimmung des Menschen Fichtego, ale zależy to jeszcze od tego, jaki byłby termin, no i co by trzeba zrobić. Gdyby trzeba było skontrolować tylko miejsca wątpliwe, to nie było by przeszkód. Chciałbym jednak po oddaniu drugiej partii Krytyki Kanta popracować w lecie trochę dla siebie no i pewnie trzeba będzie gdzieś pojechać tę moją maszynę wyprać lub naoliwić, bo skrzypi.
5 Cieszę się, że ruszyła z miejsca sprawa Etyki Spinozy, ale przewiduję wielkie z tym trudności /z uwagi na sam rodzaj tekstu/. Po mym przyjeździe na posiedzenie pomówimy o modus procendi.

Kończąc łączę wyrazy poważania

                                            R.I.

Przywiozę ze sobą ostatecznie skontrolowany egzemplarz Uzasadnienia Moralności, a wycofam jeden z tych, które są w biurze Komitetu.