Józef Tischner

Józef Tischner

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969