Jugosławia

Jugosławia

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.03.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967