Les Nouveaux Essais sur l'entendement humain

Les Nouveaux Essais sur l'entendement humain

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

List do Polskiej Akademii Nauk z 07.03.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.11.1951