Mieczysław Wallis

Mieczysław Wallis

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List do Mieczysława Wallisa z 29.10.1969

List do Mieczysława Wallisa z 16.10.1964

List od Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.02.1966

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.10.1960