Mieczysław Wallis

Mieczysław Wallis

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1961

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

List od Mieczysława Wallisa z 10.08.1963

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947