nauki przyrodnicze

nauki przyrodnicze

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930