nauki przyrodnicze

nauki przyrodnicze

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935