Niemeyer

Niemeyer

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921