O budowie obrazu

O budowie obrazu

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Spis prac z 04.11.1952

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946