O literackim dziele sztuki

O literackim dziele sztuki

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934