objętość dzieła

objętość dzieła

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List od Ireny Krońskiej z 05.04.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

List od Ireny Krońskiej z 25.04.1966