odczyt Ingardena

odczyt Ingardena

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.11.1936

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.11.1936

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.10.1936

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933