odmowa

odmowa

List od Stefana Morawskiego z bd

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

Odmowa wykorzystania fragmentów dzieła literackiego z 31.03.1965

List do Polskiej Akademii Nauk z 18.01.1965

List do Polskiej Akademii Nauk z 31.03.1965

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948