podanie

podanie

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 20.08.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.09.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.02.1927

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.12.1926