Porębski

Porębski

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 28.05.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967