portret Ingardena

portret Ingardena

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.12.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934