posada nauczyciela

posada nauczyciela

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919

Prośba z 18.06.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

Powołanie z 03.08.1921

Curriculum vitae z bd.04.1921