posada nauczyciela

posada nauczyciela

Powołanie z 03.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

Curriculum vitae z bd.04.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925

Prośba z 18.06.1921