Poznań

Poznań

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 12.02.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 14.04.1923

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.11.1949

List od Zygmunta Czernego z 12.06.1946

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.04.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Stefana Błachowskiego z 01.03.1921

List od Stefana Błachowskiego z 13.07.1945

List od Stefana Błachowskiego z 27.02.1947

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 16.05.bd