Poznań

Poznań

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Stefana Błachowskiego z 27.02.1947

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 14.04.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.11.1949

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 16.05.bd

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 12.02.1925

List od Stefana Błachowskiego z 01.03.1921

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.11.1949

List od Zygmunta Czernego z 12.06.1946