prace naukowe

prace naukowe

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

Wniosek o urlop z 29.03.1927