prace naukowe

prace naukowe

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

Wniosek o urlop z 29.03.1927

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 24.01.1967