prace naukowe

prace naukowe

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 24.01.1967

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

Wniosek o urlop z 29.03.1927