prace naukowe

prace naukowe

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

List od Tadeusza Czeżowskiego z 24.01.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961