problemy z tłumaczeniem

problemy z tłumaczeniem

List od Ireny Krońskiej z 16.08.1963

List do Ireny Krońskiej z b.d.

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Ireny Krońskiej z 11.07.1961