profesura

profesura

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

Tekst ślubowania z 12.12.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932