protokół

protokół

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 12.03.1956

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957