przeniesienie się do Lwowa

przeniesienie się do Lwowa

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925