publikacje Ingardena

publikacje Ingardena

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950

List do Kazimierza Wyki z 02.07.1967

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Jana Patočki z 22.05.1949

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921