rodzina

rodzina

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.08.1939

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926