Sekcja Estetyki

Sekcja Estetyki

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

List od Kazimierza Wyki z 23.07.1962

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List do Mieczysława Wallisa z 29.10.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964