Sekcja Estetyki

Sekcja Estetyki

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List od Kazimierza Wyki z 23.07.1962

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961