seminarium filozoficzne

seminarium filozoficzne

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.05.1922

List od Ireny Krońskiej z 19.04.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.04.1950

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 16.04.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920