seminarium filozoficzne

seminarium filozoficzne

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922