stan spoczynku

stan spoczynku

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932