Stanisław

Stanisław

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957