subiektywność

subiektywność

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List od Stefana Szumana z 02.06.1942