świat realny

świat realny

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925