synowie Ingardena

synowie Ingardena

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.07.1933

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935