szkice filozoficzne

szkice filozoficzne

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1965