sztuka teatralna

sztuka teatralna

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.01.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939