Traktat o wrażeniach

Traktat o wrażeniach

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 10.12.1954