uroczystości

uroczystości

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966