/
EN

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1948

Wrocław, 15.2.48

 

      c       Szanowny i Drogi Panie Profesorze!

      c       Żartowaliśmy wczoraj bardzo, że Pan Profesor nie był między nami w czasie uroczystości ku czci Twardowskiego. Prócz referatów kommemoratywnych była też część naukowa, która przyniosła pewien pożytek. Zapowiedź przyjazdu Pana Profesora jest pewną rekompensatą za nieobecność, którą tak przykro odczuliśmy i w związku z tym ośmielam się zwrócić z pewną, poniekąd osobistą prośbą: ponieważ w dniach 5-6 marca mam być w Poznaniu, a pragnę koniecznie być tu na miejscu w czasie Pańskiego pobytu, więc bardzo proszę o wybór dla Siebie innej daty. Ferie Wielkanocne zaczynają się tutaj 21 marca.
      c       Przy okazji podaję dokładne brzmienie tytułu pracy, którą pragnąłbym zamieścić w Kwartalniku: „Idealizm i realizm na tle współczesnych teoryj fizykalnych”. Liczę się z ewentualnością konieczności wysyłki w połowie marca, ale zależałoby mi bardzo na zwłoce trzytygodniowej.
      c       Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy należnego szacunku
      c             c             c             c             c             c             c       H Mehlberg