Verbum finitum a zdanie

Verbum finitum a zdanie

Spis prac z 04.11.1952

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931