Wacław Borowy

Wacław Borowy

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 3.08.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.12.1921

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 25.05.1922

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Wacława Borowego z 12.12.1926

List od Wacława Borowego z 9.04.1922

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

Spis prac z 04.11.1952

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928