Władysław Podlacha

Władysław Podlacha

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931