Władysław Podlacha

Władysław Podlacha

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Informacja o uchwałach z 08.09.1931